Introductie

Stichting Katharina Kasper is een relatief nieuwe zorgorganisatie ontstaan uit een kloosterorde. Wij zijn een non-profit organisatie in de geïndiceerde -en niet geïndiceerde zorg. Ons doel is klaar staan voor alle mensen die hulp nodig hebben.

Van hart naar hart, van mens naar mens

Wij bieden menslievende zorg waarin de zorgvrager centraal staat. Deze menslievende zorg kan alleen gerealiseerd worden door de flexibele inzet van onze professionele medewerkers en vrijwilligers, die dagelijks klaar staan om alle zorgvragers in nood te ondersteunen en begeleiden met hun vriendelijkheid, betrouwbaarheid en hulpvaardigheid. Deze inzet, gecombineerd met kennis en ervaring, maakt dat Stichting Katharina Kasper het verschil maakt.

Door korte lijnen dichter bij de mens

Stichting Katharina Kasper werkt intensief samen met haar zorgvragers, de sociale omgeving en andere betrokken instanties. Als er meerdere problemen voorkomen in een gezin, dan worden deze problemen zoveel mogelijke in samenhang aangepakt. Samen met het gezin wordt er een plan van aanpak opgesteld, namelijk het ondersteuningsplan: 
1 Gezin, 1 Plan, 1 Regisseur.

Tevens bied Stichting Katharina Kasper in geheel Zuid-Limburg (extramuraal):

  • Verpleging & Verzorging;
  • Dagopvang;
  • Individuele Begeleiding volwassenen;
  • Individuele Begeleiding Kind- en Jeugdzorg.