Diensten

Verpleging & Verzorging

Wij bieden verpleging en verzorging aan thuiswonende zieken, gehandicapten en ouderen.

Wij werken met gekwalificeerde, ervaren en professionele medewerkers die structureel worden bijgeschoold om u de best mogelijke zorg te verlenen.


Dagopvang

Voor diverse doelgroepen zorgvragers bieden wij dagopvang in de Oostelijke Mijnstreek. Hier worden door professionals en vrijwilligers activiteiten georganiseerd.

 

Vooral het sociaal-maatschappelijk aspect staat hierin centraal.


Begeleiding Kind & Jeugd

Wij bieden praktische ondersteuning en begeleiding bij psychische of sociale problemen.

Verschillende situaties zijn mogelijk, bijvoorbeeld:

  • Langdurige psychiatrische problemen
  • Opvoedingsproblemen
  • Verslavingsproblematiek

Begeleiding Volwassenen

Wij bieden praktische ondersteuning en begeleiding bij psychische of sociale problemen.

Verschillende situaties zijn mogelijk, bijvoorbeeld:

  • Langdurige psychiatrische problemen
  • Problemen met de organisatie van het huishouden
  • Opvoedingsproblemen
  • Verslavingsproblematiek