Verpleging & Verzoring

Wij bieden verpleging en verzorging aan thuiswonende zieken, gehandicapten en ouderen.

Wij werken met gekwalificeerde, ervaren en professionele medewerkers die structureel worden bijgeschoold om u de best mogelijke zorg te verlenen.

De werkzaamheden binnen verpleging en verzorging variëren van opstaan, aankleden, douchen, het reguleren van het medicijngebruik en andere medische zaken tot intensieve verpleging dag en nacht.

Verder werken wij met kleine teams per regio zodat u op de hoogte bent wie u dagelijks kunt verwachten. Dit zal leiden tot een vertrouwde menslievende zorgverlening.

Onze verpleegkundige en verzorgende helpen u een ziekte of handicap een plaats te geven in uw dagelijks leven.

De zorg die wij leveren wordt per zorgvrager zoveel mogelijk afgestemd op de wensen die de zorgvrager hierbij heeft. Elk mens is uniek en dit respecteren wij.

Voor mensen die hun laatste levensfase in de thuissituatie willen doorbrengen bieden wij ook terminale zorg.