Begeleiding Volwassenen

Begeleiding individueel wordt aangeboden voor volwassenen en ouderen. Wij bieden praktische ondersteuning en begeleiding bij psychische of sociale problemen. Verschillende situaties zijn mogelijk, bijvoorbeeld langdurige psychiatrische problemen, problemen met de organisatie van het huishouden, opvoedingsproblemen of verslavingsproblematiek. De thuisbegeleiding is gericht op het structureren van het dagelijks leven en bevordert de zelfredzaamheid.


Samen met de zorgvrager werken we aan verbetering op de volgende onderdelen:

  • Ondersteuning bij beperkte verstandelijke vermogens
  • Structurering van het huishouden
  • Het leren omgaan met een psychiatrische-of psychogeriatrisch ziektebeeld
  • Begeleiding bieden aan familieleden om met de problematiek om te gaan

Zorgvragers binnen een hulpverleningsproces krijgen te maken met veel verschillende hulpverleners. Van belang is het dus dat er een duidelijke taakverdeling is en er afspraken worden gemaakt tussen verschillende betrokkenen. De thuisbegeleider speelt hierbij een coördinerende rol en probeert de zorg op die manier zo goed mogelijk op de zorgvrager af te stemmen. De thuisbegeleiding van Katharina Kasper richt zich daarom sterk op de zorgvrager en probeert deze stap voor stap te helpen in het verbeteren of stabiliseren van de situatie, zodat de zorgvrager weer grip krijgt op zijn leven.