Katharina Kasper is heilig verklaard

Dat gebeurde op 14 oktober door Paus Franciscus in Rome. Vele zusters van de Congregatie Arme Dienstmaagden van Jezus Christus, vanuit de hele wereld, waren daarbij aanwezig. Ook natuurlijk de zusters uit Geleen en Treebeek. Het was een indrukwekkende gebeurtenis. Maar niet alleen in Rome was het feest. Wereldwijd is het daarna in alle provincies van de Congregatie op eigen wijze herdacht..

Op 21 oktober was er een plechtige H. Mis als dankzegging in Wirges/Dernbach waar Katharina in 1820 geboren, en waar het Provincialaat van Duitsland gevestigd is. De plechtige H. Mis werd voorgegaan door de Bisschop van Limburg aan de Lahn, met  Bisschoppen en priesters als concelebranten. Het was een uitzonderlijk groot feest met allerhande activiteiten na de middag. Vooral het museum werd druk bezocht. Natuurlijk waren ook wij als Stichting Katharina Kasper- Menslievende Zorg met een afvaardiging vanuit bestuur, Raad van Toezicht  en personeel daarbij aanwezig.

In de parochiekerk in Geleen begon het feest met een H. Mis in de Augustinuskerk om half tien. Opgedragen door Mgr. De Jong en Pastoor Quaedvlieg, gevolgd door gezellig koffiedrinken in het KBO gebouw.

18 november is er nog een keer feest in Amstenrade waar Katharina op 06 december de eerste drie zusters naar toe gebracht heeft, voor de ambulante ziekenzorg en de zorg voor bejaarde mensen. Het is haar zorg die wij, nu na zoveel jaren, weer opgenomen hebben om menslievend klaar te staan voor mensen die ons nodig hebben.

 

De bijgevoegde foto’s, door Dhr. F. Wagenaar in Wirges en Dernbach gemaakt, spreken voor zich zelf.