Historie

De Stichting Katharina Kasper, Menslievende Zorg is door de zusters van de Congregatie Arme Dienstmaagden van Jezus Christus, in december 2013, te Geleen opgericht. De Congregatie is gesticht in 1851door Katharina Kasper, een eenvoudige vrouw uit Dernbach, in Duitsland, voor het lenigen van de noden van haar tijd. In 1859 bracht de Stichteres de eerste drie zusters vanuit Duitsland naar Amstenrade in Nederland. Gravin Elvira d ‘Ansembourgh had om zusters gevraagd voor het verzorgen van zieke en bejaarde mensen. Daarvoor had ze een klooster laten bouwen. In de hele omgeving waren in die tijd niet veel dokters en nog geen ziekenhuizen. De zusters hebben sinds die tijd klaargestaan om hulp te bieden in de noden van de tijd. Zoals wijkverpleging, zieken- en bejaardenzorg, onderwijs, sociaal werk, opvang van vluchtelingen en gedwongen prostituees,

opvang voor mensen die acuut in moeilijkheden kwamen en geen onderdak meer hadden. Ze hebben geestelijke begeleiding gegeven aan arme mensen uit de 4de wereldbeweging, een beweging die in Frankrijk actief was en naar Nederland overkwam, gesticht door Abbé Pierre. Wat doe je dan, nadat je je altijd met hart en ziel voor je medemensen hebt ingezet en je eigen zusters ouder worden en hulp nodig hebben in een tijd dat de zorg verschraald is?

Toen richtten we een eigen zorginstelling op. Een instelling die gedragen wordt door lekenpersoneel, waarin de mens centraal staat en niet het systeem. Waar menslievendheid voorop staat, zoals vroeger toen de zusters hun diensten in de wijk verleenden. Terug naar de wortels, terug naar de tijd dat men voldoende tijd voor de mensen had, geen kloksysteem, geen meerdere mensen aan één bed. Waarbij de spiritualiteit van de Congregatie heel belangrijk is, en terug te vinden moet zijn in deze Stichting. Wat Katharina Kasper begonnen is, mogen wij niet sluiten.


Congregatie

Ondersteund door personeel van onze Zorginstelling uit Gangelt (onze Duitse Provincie) en de Konferentie Nederlandse Religieuzen, is uiteindelijk deze Stichting tot stand gekomen. De zusters zijn ook nog actief bij de Katholiek Tamilgemeenschap in Bisdom Roermond en op pastoraal/sociaal gebied in Geleen.

 

Op dit moment is de Congregatie in Duitsland, Nederland, in de Verenigde Staten, Engeland, India, Mexico, Brazilië, Kenia en Nigeria gevestigd.

Betekenis achter het Logo

Ons Logo is een cirkel met een grote en een smalle opening. De barmhartige Samaritaan als hoofdfiguur staat centraal. Hij verleent hulp aan een mens in nood. Deze barmhartige Samaritaan kan elke persoon zijn, die hulp verleent: Katharina Kasper, de hulpverleenster /verlener, iedereen die oog heeft voor zijn medemens en klaar staat voor de ander. De twee andere personen in de cirkel hebben hulp ontvangen

en overwegen nu, of ze weer zelfstandig verder kunnen gaan en de cirkel verlaten, dat is mogelijk door de smalle opening. Of blijven ze binnen de cirkel voor nazorg.