U heeft een klacht

Procedure

Het kan onverhoopt gebeuren dat u niet tevreden bent over de zorgverlening van Stichting Katharina Kasper. U kunt uw ontevredenheid altijd kenbaar maken aan uw zorgverleners. Soms groeit ontevredenheid uit tot een klacht. Iedere klacht is anders en daarmee zijn er verschillende wegen naar een oplossing mogelijk. Een klacht kan bij ons op verschillende plaatsen kenbaar gemaakt worden:

  • Bij uw directe zorgverlener
  • Via ons klachtenformulier (op de website)
  • Door telefonisch bij het secretariaat een klachtenformulier op te vragen
  • Bij de externe klachtenfunctionaris ECKG (bij zorg in het kader van de ZVW, WLZ)
  • Bij de externe klachtencommissie  ECKG (bij zorg in het kader van de WMO, Jeugdwet)

Lees voor meer informatie onze klachtenregeling door. Deze is onderaan deze pagina te downloaden.

 

 

Onafhankelijke klachtenfunctionaris en klachtencommissie

Indien u dit wenst kunt u rechtstreeks contact zoeken met een externe klachtbehandelaar. Stichting Katharina Kasper is hiertoe aangesloten bij het ECKG. U kunt uw klacht indienen bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris of klachtencommissie. U kunt het ECKG als volgt bereiken:

 

Bij zorg in het kader van de zorgverzekeringswet (ZVW) of Wet Langdurige Zorg (WLZ):

a)      rechtstreeks aan de betrokken klachtenfunctionaris per e-mail: J.Emmerink@eckg.nl

b)      per post t.a.v. de klachtenfunctionaris mw. J. Emmerink naar Lombokstraat 20, 2022 JB, Haarlem.

c)       via het online klachtenformulier op eckg.nl

 

Bij zorg in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) of Jeugdwet:

a)       rechtstreeks aan de klachtencommissie per e-mail: klachtenbehandeling@eckg.nl

b)      per post t.a.v. de ambtelijk secretaris naar Lombokstraat 20, 2022 JB, Haarlem.

c)       via het online klachtenformulier op eckg.nl.

 

Stichting Katharina maakt verder gebruik van een onafhankelijke geschillencommissie voor klachten die niet naar tevredenheid- of niet tijdig voor u zijn opgelost. U kunt in dergelijke gevallen contact zoeken met De Geschillencommissie Zorg via het formulier op de website van de geschillencommissiezorg.

 

                                             

Download hier:

Interne klachtenregeling Stichting Katharina Kasper

Klachtenregeling Wkkgz ECKG – Klachtenfunctionaris

Klachtenregeling ECKG – Klachtencommissie Zorg