U heeft een klacht

Procedure

Het kan onverhoopt gebeuren dat u niet tevreden bent over de zorgverlening van Stichting Katharina Kasper. U kunt uw ontevredenheid altijd kenbaar maken aan uw zorgverleners. Soms groeit ontevredenheid uit tot een klacht. Iedere klacht is anders en daarmee zijn er verschillende wegen naar een oplossing mogelijk. Een klacht kan bij ons op verschillende plaatsen kenbaar gemaakt worden:

  • Bij uw directe zorgverlener
  • Via ons klachtenformulier (op de website)
  • Door telefonisch bij het secretariaat een klachtenformulier op te vragen

Lees voor meer informatie onze klachtenregeling door. Deze is onderaan deze pagina te downloaden.

 

Onafhankelijke klachtenfunctionaris en klachtencommissie

Indien u dit wenst kunt u rechtstreeks contact zoeken met een externe klachtbehandelaar. U kunt uw klacht indienen bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris. Mocht u er met de klachtenfunctionaris niet uitkomen dan kan deze u ook doorverwijzen naar een externe klachtencommissie.

 

Stichting Katharina Kasper is hiervoor aangesloten bij het ECKG.  

Stichting Katharina maakt verder gebruik van een onafhankelijke geschillencommissie voor klachten die niet naar tevredenheid- of niet tijdig voor u zijn opgelost. U kunt in dergelijke gevallen contact zoeken met De Geschillencommissie Zorg.

 

Wilt u meer weten, lees dan het klachtenreglement.

                                             

Download hier:

Klachtenreglement cliënten