Vrijwilliger worden?

Katharina Kasper  biedt menslievende zorg waarin de zorgvrager centraal staat. Deze menslievende zorg kan alleen gerealiseerd worden door de flexibele inzet van onze professionele medewerkers en vrijwilligers, die dagelijks klaar staan om alle zorgvragers in nood te ondersteunen en begeleiden met hun vriendelijkheid, betrouwbaarheid en hulpvaardigheid.

Wij bieden:
• verpleging en verzorging
• kind- en jeugdzorg
• individuele begeleiding aan volwassenen
• dagbesteding

Voor diverse doelgroepen zorgvragers bieden wij dagopvang in de Oostelijke Mijnstreek. Binnen deze dagopvang worden door professionals en vrijwilligers activiteiten georganiseerd. Vooral het sociaal-maatschappelijk aspect staat hierin centraal. Naast geïndiceerde zorg bieden wij in de dagopvang tevens niet-geïndiceerde zorg, door middel van vrije inloop. De vrije inloop levert ook een bijdrage aan de vroeg-signalering van eventuele toekomstige problemen. Ook heeft het als doel om de eenzaamheid te verlichten en de doelgroep actief vorm te laten geven aan hun eigen leven.
Op de dagbesteding hebben mensen een gezellige dag met een groep mensen. In een prettige, huiselijke omgeving. Er  is van alles te doen: samen koffiedrinken, bijpraten en meedoen aan allerlei activiteiten. De medewerkers maken met de bezoekers en vrijwilligers een programma, dat dagelijks varieert. Van creatieve activiteiten (o.a. boetseren, bloemschikken, werken met materialen) tot koken en spel- en bewegingsactiviteiten. Daarnaast zijn er regelmatig uitstapjes of maken de deelnemers een wandelingetje. Uitgangspunt bij de activiteiten zijn steeds de wensen van de bezoekers.
Voor verschillende locaties is Katharina Kasper  op zoek naar mensen die de activiteitenbegeleiders willen assisteren als vrijwilliger.

 

Werkzaamheden:

· Ontvangen van de deelnemers

· Ondersteunen van de activiteiten (zie bijzonderheden)

· Het schenken van koffie en thee

· Een praatje maken met de gasten

Eisen/wensen:
· Spreekt en begrijpt de Nederlandse taal

· Positieve en eerlijke opstelling.

· Kunnen werken in een team.

· Affiniteit met ouderen

· Creatief (geen must)

· Begeleiding door groepsbegeleider

· Na inwerkperiode is het wenselijk dat vrijwilliger werkzaamheden zelfstandig oppakt en uitvoert. (Begeleiding is steeds aanwezig)

 

Aantal uren: in overleg

Maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 17:00

Of dagdelen van 09:00 tot 13:00 of 12:00 tot 17:00

 

Bijzonderheden:

Activiteiten:

· sport en beweging (o.a. meer bewegen voor ouderen)

· ontmoeting en ontspanning; (spelactiviteiten)

· specifieke activiteiten (o.a. geheugentraining)

· creatieve workshops (o.a. boetseren, bloemschikken, werken met materialen)

 

Wat staat er tegenover?
U doet leuk en zinvol werk, dat zeer gewaardeerd wordt door de deelnemers, en u komt in een leuk team met collega-vrijwilligers en beroepskrachten. Daarnaast krijgt u een onkostenvergoeding en bent u tijdens de uitvoering van uw vrijwilligerswerk verzekerd (WA en ongevallen). Katharina Kasper  biedt u begeleiding zodat u uw werk goed kunt doen.

Meer informatie?
Mail naar: Info@katharina-kasper.nl


Nog geïnteresseerd? Dan is Stichting Katharina Kasper op zoek naar u!

Binnen onze dagopvang zijn er
verschillende plekken vacant.

 

Locaties:

Sittard - Schinveld - Hoensbroek

 

Raadpleeg het kopje Locaties, om meer informatie
te krijgen van de locaties van Katharina Kasper

of neem contact met ons op!

T: 046-8080161

E: info@katharina-kasper.nl